Jaarrekening

Overzicht jaarrekening

Overzicht jaarrekening

Met de jaarrekening leggen wij verantwoording aan u af over de uitvoering van de exploitatiebegroting. De jaarrekening geeft daarnaast een beeld van de bezittingen en schulden van onze gemeente en de wijzigingen daarin tijdens het afgelopen jaar.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18