Jaarrekening

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 1 april 2022 is de gemeente Buren getroffen door een ransomware-aanval door criminelen. De gemeente heeft diverse noodprocedures vrijwel direct ingeschakeld. Dankzij adequaat handelen van de organisatie en met behulp van een specialistische externe partij is het gelukt om de dienstverlening van de gemeente binnen enkele dagen weer op niveau te krijgen en zijn er geen bestanden vernietigd of verdwenen.

Wel is een deel van de gegevens versleuteld en gestolen. Ook is er data gepubliceerd in een poging om de gemeente af te persen voor geld en is er sprake van een datalek, dat gemeld is.

Per eind juni bedraagt de schatting van de extra kosten die zijn en worden gemaakt voor de inzet van experts, de inhuur van extra medewerkers, het verhogen van de ICT-veiligheid en de vergoeding van onder meer de vervanging paspoorten € 708.000. Het door de verzekering te vergoeden bedrag bedraagt maximaal € 500.000, met een eigen risico van 50% van de gedekte kosten. Ook wordt nog overwogen welke stappen ondernomen kunnen worden om ergens de schade te verhalen.

Vanwege de genoemde onzekerheden is er via het weerstandsvermogen € 500.000 extra geoormerkt voor deze gebeurtenis, waarmee het totaal beschikbare bedrag voor ‘overige risico’s’ € 1.000.000 bedraagt. Met de kennis van dit moment lijkt dat bedrag derhalve toereikend.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18