Jaarrekening

Verschillenanalyse investeringen

Verschillenanalyse investeringen

Belangrijkste verschillen afgesloten investeringen.

Bedragen
x € 1.000

Investering

Begroting

Werkelijk

Verschil

1.

Houten brug Pippelinghof

30.000

15.000

15.000

2.

Reconstructie kern Ingen

650.000

683.000

-33.000

3.

Investeringen afkoppelplan

220.000

118.000

102.000

Totaal

900.000

816.000

84.000

Toelichting investeringen:
Van de afgesloten investeringen in 2020 nemen we een verschillenanalyse op:
- bij een investering onder € 250.000 bij een afwijking van meer dan € 10.000.
- bij een investering hoger dan € 250.000 bij een afwijking van meer is dan € 25.000.

In 2021 zijn er beperkt investeringskredieten afgesloten. In het beheerplan Wegen 2020-2025 zijn vervangingen opgenomen ten bedrage van € 1,1 mln.

Toelichting nog lopende investeringskredieten 2021
De informatie over de nog lopende investeringen is bij het samenstellen van de jaarrekening verzameld binnen de organisatie. Hieruit blijkt dat alle restantkredieten toereikend zijn voor de nog te maken kosten. Deze informatie is beschikbaar op financiën.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18